Close

Písanie čiarok v nemeckom jazyku, Kommasetzung

Kedy sa píše čiarka v nemčine ? 

Čiarky sa píšu pri:

  • pri oddeľovaní slov alebo vymenovávaní určitej skupiny slov
  • po slovách: ja, nein, gut, na gut, schoen, also, doch … ak po nich pokračujeme v ďalšej informácii
  • po hlavnej vete, pred vedľajšou vetou: Ich habe gesagt, dass du ihm kennst. 
  • pri oddeľovaní vložených viet: Ich war mit  Alice, DU und ER, sind eingeladen.
  • pri zdôrazňovaní: vor allem, und zwar, zum Beispiel, … 
  • čiarku môžete použiť aj pri zložitejšej vety za účelom zreteľnosti

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Viac Info

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Viac info tu: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Close